Podatek od handlu nie obejmie sprzedaży przez internet

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt autorstwa MF zakłada wprowadzenie dwóch stawek tego podatku – 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. – od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży […]

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. – 2000 zł

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 2000 zł z obecnych 1850 zł – proponuje rząd. Płaca minimalna w 2017 roku, wynikająca z zapisów ustawowych, osiągnęłaby wysokość 1862 zł. Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca br. przyjęła propozycję przewidującą wzrost o 138 zł wyższy od ustawowego. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. […]

Firmową majówkę można zaliczyć do kosztów

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Jeśli przedsiębiorca ufundował pracownikom majówkowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy z własnych środków obrotowych, może rozliczyć go w kosztach firmy. Jeśli pracownik wziął w nim udział, pokrywany przez pracodawcę koszt wyjazdu będzie stanowił jego dodatkowy przychód, od którego pracownik zapłaci PIT. Inaczej sytuacja będzie wyglądać, kiedy majówka została sfinansowana ze środków ZFŚS.Z punktu widzenia przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, zorganizowanie […]

Urlop ojcowski coraz popularniejszy

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Ojcowie coraz częściej decydują się na skorzystanie z przysługującego im urlopu na dziecko. Od początku tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało już ponad 33,5 tys. mężczyzn.W 2013 roku z urlopów ojcowskich skorzystało 28,5 tysiąca mężczyzn, w 2014 roku było ich już ponad 129 tysięcy, a w 2015 r. ponad 148,4 tys. Od początku tego roku […]

Umowa o pracę – na piśmie, przed podjęciem zatrudnienia

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Sejmowa komisja ds. zmian w kodyfikacjach pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt noweli Kodeksu pracy. Propozycja dotyczy obowiązku pisemnego zawarcia umowy o pracę, lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy.Komisja, która pracowała nad projektem, nie zmieniła tej zasady. Zaproponowano natomiast zmianę terminu wejścia ustawy w życie – ma to być 1 września br.Obecnie, zgodnie z […]

Jakie dokumenty złożyć do US do końca kwietnia

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Osoby fizyczne, które w 2015 r. prowadziły księgi rachunkowe, mają obowiązek przekazać roczne sprawozdanie finansowe do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania PIT. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe może być przekazane do urzędu skarbowego przed, wraz lub po złożeniu zeznania PIT-36 albo PIT-36L. Ostateczny termin wywiązania się z tego obowiązku upływa jednak 2 maja […]

Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych od 1 lipca

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Od 1 lipca 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. W związku z wprowadzeniem pełnomocnictwa ogólnego przestanie obowiązywać zasada, że pełnomocnictwo składa się w organie podatkowym dopiero wtedy, gdy toczy się sprawa.Przed nowelizacją udzielenie pełnomocnictwa było bowiem okazywane fiskusowi po wszczęciu postępowania (przez złożenie dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnych spraw). Nowe rozwiązanie jest korzystne […]

Kilometrówka za jazdy prywatnym autem w celach służbowych nie jest przychodem pracownika

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych (niebędących podróżą służbową w rozumieniu Kodeksu pracy) nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak stanowi interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2016 r. […]

Dochody z zagranicy trzeba wykazać w PIT

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Choć Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z kilkudziesięcioma krajami świata, nie oznacza to, że można przed fiskusem nie wykazać uzyskanych za granicą dochodów.Jeśli podatnik zarabiający zagranicą spędził w ubiegłym roku w Polsce więcej niż 183 dni, to musi wpisać do zeznania podatkowego dochody z zagranicznych źródeł. Nawet jeśli odprowadził już od nich podatek […]