Uncategorized

Jakie dokumenty złożyć do US do końca kwietnia

Jakie dokumenty złożyć do US do końca kwietnia

Osoby fizyczne, które w 2015 r. prowadziły księgi rachunkowe, mają obowiązek przekazać roczne sprawozdanie finansowe do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania PIT. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe może być przekazane do urzędu skarbowego przed, wraz lub po złożeniu zeznania PIT-36 albo PIT-36L. Ostateczny termin wywiązania się z tego obowiązku upływa jednak 2 maja 2016 r.

W ramach sprawozdania finansowego i w związku z tym sprawozdaniem podatnicy PIT składają do urzędu skarbowego następujące dokumenty:

Lp.

Dokument

Podatnik PIT, którego sprawozdanie finansowe nie jest objęte obowiązkiem badania

Podatnik PIT, którego sprawozdanie finansowe jest objęte obowiązkiem badania

1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Tak

Tak

2.

Bilans

Tak

Tak

3.

Rachunek zysków i strat

Tak

Tak

4.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tak

Tak

5.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie

Tak

6.

Rachunek przepływów pieniężnych

Nie

Tak

7.

Sprawozdanie z działalności

Nie

Nie

8.

Opinia biegłego rewidenta

Nie

Nie

9.

Raport biegłego rewidenta

Nie

Nie

10.

Postanowienie właściciela o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego

Nie

Nie

11.

Postanowienie właściciela o podziale zysku (pokryciu straty)

Nie

Nie

 

 

Nieprzekazanie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego jest traktowane jako wykroczenie skarbowe (art. 80b Kodeksu karnego skarbowego). Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, która obecnie (w 2016 r.) może wynieść od 185 zł do 37 000 zł (por. art. 48 k.k.s.).

Źródło: www.infor.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *