Zwrot podatku z Belgii – Rzeszów

Zwrot podatku z Belgii


Rozliczenie z belgijskim urzędem skarbowym jest obowiązkowe dla każdego podatnika legalnie pracującego na terenie Belgii. Najważniejszym dokumentem niezbędnym do wykonania zwrot podatku z Belgii jest karta podatkowa fiche/lonnfiche/ffiche de remunerations, którą otrzymasz od pracodawcy w kwietniu. Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów nasze biuro zajmie się prawidłowym dopełnieniem wszystkich formalności, które umożliwią odzyskanie jak największej kwoty zwrotu podatku.
Odzyskanie pełnego zwrotu jest możliwe kiedy Twoje dochody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku oraz stanowią one 75% dochodów uzyskanym we wszystkich krajach. W przypadku pracy w innych krajach konieczne jest przedstawienie, za pomocą odpowiednich dokumentów, wszystkich uzyskanych dochodów. Umożliwi to dokonanie prawidłowego rozliczenia, które uwzględni wszystkie przysługujące ulgi i odliczenia.

Największy wpływ na wysokość zwrotu podatku ma

  • wysokość zarobków,
  • wysokość odprowadzanych składek i podatków przez pracodawce,
  • sytuacja finansowo-rodzinna,
  • skorzystanie z ulg i odliczeń.

belgia

kalkulacja2
 

Co potrzebujesz do wykonania rozliczenia z belgii?

Dokumenty

  • fiche/lonnfiche/ffiche de remunerations