Zwrot podatku z Anglii – Rzeszów

Zwrot podatku z Anglii


Jeżeli pracowałeś lub pracujesz w Wielkiej Brytanii możesz starać się o zwrot nadpłaconego podatku. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia roku następnego. O zwrot podatku z Anglii możesz ubiegać się do czterech lat wstecz.

Aby móc ubiegać się o zwrot podatku wymagane są oryginały tych dokumentów. Jeżeli w ciągu jednego roku podatkowego pracowałeś u kilku pracodawców, musisz nam dostarczyć zaświadczenia od każdego pracodawcy.

Proces otrzymania zwrotu podatku trwa około 3-4 miesiące. Urząd przekazuje zwrot podatku czekiem lub na aktywne angielskie konto.

anglia

kalkulacja2
 

Co potrzebujesz do wykonania rozliczenia z Anglii?

Dokumentem niezbędnym do rozliczenia jest zaświadczenie P45 lub P60.

  • Dokument P45 otrzymuje pracownik po zakończeniu pracy, gdy ono następuje w trakcie roku podatkowego.
  • Dokument P60 jest wydawany przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego w przypadku standardowego zatrudnienia.