Windykacja

Windykacja

Czynności polubowne

- Wysłanie wezwania do zapłaty

- Kontakt telefoniczny z dłużnikiem w celu wynegocjowania terminów spłat zadłużenia

 

Postępowania sądowe

- Przygotowanie pozwu wraz z dokumentami niezbędnymi w postępowaniu nakazowym lub zwykłym

- Odpowiadanie na ewentualne wezwanie sądu

- Sporządzanie pism procesowych

- Uzyskanie nakazu zapłaty wraz z klauzurą wykonawczą

- W szczególnych przypadkach wystąpienie do sądu o zabezpieczenie majątku dłużnika

 

Postępowanie egzekucyjne

- Skierowanie sprawy do właściwego komornika

- Nadzór nad toczącym się postępowaniem egzekucyjnym