Księgowość

Oferujemy prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jak również Pełnych Ksiąg Handlowych. Przygotowujemy i sporządzamy sprawozdania i deklaracje oraz reprezentujemy klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUSie.

Kadry i płace

Zajmujemy się sprawami związanymi z zatrudnieniem pracownika. Sporządzamy umowy, zgłaszamy pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń, przygotowujemy listy płac oraz wszelką dokumentację i deklaracje związane z rozliczeniem wynagrodzeń.

Pierwsze kroki w działalności

Osobom zamierzającym zarejestrować działalność gospodarczą pomagamy wypełnić niezbędne wnioski i dokumenty oraz służymy radą.

Windykacja

W przypadku problemów ze ściąganiem należności oferujemy pomoc zarówno prawną jak i formalną w zakresie windykacji.