jeden

Księgowość

Oferujemy prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jak również Pełnych Ksiąg Handlowych. Przygotowujemy i sporządzamy sprawozdania i deklaracje oraz reprezentujemy klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUSie.