jeden

Kadry i płace

Zajmujemy się sprawami związanymi z zatrudnieniem pracownika. Sporządzamy umowy, zgłaszamy pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń, przygotowujemy listy płac oraz wszelką dokumentację i deklaracje związane z rozliczeniem wynagrodzeń.