Pierwsze kroki w działalności

Pierwsze kroki w działalności

- Wypełnianie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS

- Pomoc w wyborze formy opodatkowania

 

Przy podpisaniu umowy na usługi księgowe pomoc przy założeniu firmy GRATIS!