Księgowość

Księgowość

- Ewidencja zapisów księgowych na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Sprawdzanie pod względem księgowym oraz podatkowym dokumentów wystawionych przez Klienta

- Prowadzenie rejestrów VAT

- Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- Rozliczanie delegacji służbowych

- Składanie deklaracji podatkowych w imieniu klienta

- Przygotowanie planu kont wraz z polityka rachunkowości

- Rejestrowanie Spółki w Sądzie

- Aktualizowanie i rejestracja danych firmowych w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS

- Reprezentacja klienta podczas kontroli Urzędu Skarbowego oraz ZUS