Kadry i płace

Kadry i Płace

- Kompletna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych

- Sporządzanie list płac

- Sporządzanie deklaracji ZUS

- Przesyłanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną

- Uzupełnianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

- Przygotowywanie rocznych deklaracji dla pracownika

- Przekazywanie Klientowi danych o koniecznych wpłatach zaliczek na podatek dochodowy drogą elektroniczną

- Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON

- Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń