glasses-983947_1920

Podatek od handlu nie obejmie sprzedaży przez internet

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt autorstwa MF zakłada wprowadzenie dwóch stawek tego podatku – 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. – od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży […]

startup-593328_1920

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. – 2000 zł

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 2000 zł z obecnych 1850 zł – proponuje rząd. Płaca minimalna w 2017 roku, wynikająca z zapisów ustawowych, osiągnęłaby wysokość 1862 zł. Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca br. przyjęła propozycję przewidującą wzrost o 138 zł wyższy od ustawowego. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. […]

writing-1149962_1920

Firmową majówkę można zaliczyć do kosztów

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Firmową majówkę można zaliczyć do kosztów Jeśli przedsiębiorca ufundował pracownikom majówkowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy z własnych środków obrotowych, może rozliczyć go w kosztach firmy. Jeśli pracownik wziął w nim udział, pokrywany przez pracodawcę koszt wyjazdu będzie stanowił jego dodatkowy przychód, od którego pracownik zapłaci PIT. Inaczej sytuacja będzie wyglądać, kiedy majówka została sfinansowana ze środków ZFŚS. […]

glasses-983947_1920

Urlop ojcowski coraz popularniejszy

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Urlop ojcowski coraz popularniejszy Ojcowie coraz częściej decydują się na skorzystanie z przysługującego im urlopu na dziecko. Od początku tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało już ponad 33,5 tys. mężczyzn. W 2013 roku z urlopów ojcowskich skorzystało 28,5 tysiąca mężczyzn, w 2014 roku było ich już ponad 129 tysięcy, a w 2015 r. ponad 148,4 […]

startup-593328_1920

Umowa o pracę – na piśmie, przed podjęciem zatrudnienia

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Umowa o pracę – na piśmie, przed podjęciem zatrudnienia Sejmowa komisja ds. zmian w kodyfikacjach pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt noweli Kodeksu pracy. Propozycja dotyczy obowiązku pisemnego zawarcia umowy o pracę, lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Komisja, która pracowała nad projektem, nie zmieniła tej zasady. Zaproponowano natomiast zmianę terminu wejścia ustawy w […]

writing-1149962_1920

Jakie dokumenty złożyć do US do końca kwietnia

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Jakie dokumenty złożyć do US do końca kwietnia Osoby fizyczne, które w 2015 r. prowadziły księgi rachunkowe, mają obowiązek przekazać roczne sprawozdanie finansowe do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania PIT. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe może być przekazane do urzędu skarbowego przed, wraz lub po złożeniu zeznania PIT-36 albo PIT-36L. Ostateczny termin wywiązania […]

glasses-983947_1920

Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych od 1 lipca

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych od 1 lipca Od 1 lipca 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. W związku z wprowadzeniem pełnomocnictwa ogólnego przestanie obowiązywać zasada, że pełnomocnictwo składa się w organie podatkowym dopiero wtedy, gdy toczy się sprawa. Przed nowelizacją udzielenie pełnomocnictwa było bowiem okazywane fiskusowi po wszczęciu postępowania (przez złożenie dokumentu […]

startup-593328_1920

Kilometrówka za jazdy prywatnym autem w celach służbowych nie jest przychodem pracownika

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Kilometrówka za jazdy prywatnym autem w celach służbowych nie jest przychodem pracownika Otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych (niebędących podróżą służbową w rozumieniu Kodeksu pracy) nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak stanowi […]

writing-1149962_1920

Dochody z zagranicy trzeba wykazać w PIT

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Dochody z zagranicy trzeba wykazać w PIT Choć Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z kilkudziesięcioma krajami świata, nie oznacza to, że można przed fiskusem nie wykazać uzyskanych za granicą dochodów. Jeśli podatnik zarabiający zagranicą spędził w ubiegłym roku w Polsce więcej niż 183 dni, to musi wpisać do zeznania podatkowego dochody z zagranicznych […]